hotline
Banner 1Banner 2Banner 3
Keo BUGJO - A100
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 500g/lon, 3kg/lon, 15 kg/thùng

Sử dụng : Dán các bề mặt gổ , da , cao su , Formica , dán cỏ nhân tạo,dán bạc muối,dán bạc ao nuôi tôm ..vv
Keo BUGJO-V66
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 3kg/lon (6lon/thùng carton), 15kg/thùng

Sử dụng : Dán các bề mặt cao su , da , formica, gỗ , nhựa , vãi , ..
Keo BUGJO - A80
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt gỗ , da , cao su , formica ..
Keo BUGJO - 444 W
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : Dán tổng hợp các bề mặt gỗ , da , cao su , formica
Keo BUGJO - WF 104
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt da , cao su, gỗ ,formica ..
Keo BUGJO - 505
Trên cơ sở keo NEOPRENE
Quy cách : 500g/lon,3kg/lon,15kg/thùng

Xuất xứ : Thái Lan

Sử dụng : Dán tổng hợp các bề mặt da,cao su , PVC,formica,mouse ,vãi , kim loại ,gỗ
Keo BUGJO - D66
Keo BUGJO D66 sử dụng dán tổng hợp các bề mặt : mouse EVA,formica,gỗ ,da ,vãi ,nhựa ,cao su .. v v

Quy cách : 500g/lon, 3kg/lon, 15kg/thùng

Xuất xứ : Thái Lan
Keo BUGJO -420
Keo trên cở sở cao su Cloroprene hệ dầu

Quy cách : 15kg/thùng

Xuất xứ : Thái Lan

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt như da , gỗ xốp EVA , vãi formica ..vv
Keo BUGJO -3K ( K500)
Keo Bugjo-3K ( K500) trên cơ sở keo hệ cao su Neoprene
Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

SỬ dụng : Dán formica,gổ ,da soft EVA,da ,cao su tổng hợp
Keo BUGJO WS-410V
Keo trên cơ sở hệ cao su cloroprene
dạng lõng dùng để phún bắng súng lên một bề mặt rồi ghép -dán bề mặt không phun keo lên bề mặt đã phun keo

Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

Sử dụng : trong ngành sản xuất sofa,sản xuất nệm mouse
dán phun các bề mật : da -da , da-mouse,da -vãi,mouse-vãi ,mose-gỗ
Keo BUGJO 339H
KeoBugjo 339H là keo trên cơ sở cao su Cloroprene ,keo được sử dụng để dán tổng hợp các bề mặt như : Cao su tổng hợp , formica , gổ , Da , PVC và nhựa
Keo BUGJO - PU 339
Keo bugjo-PU 339 là keo Neoprene sừ dụng dán các bề mặt vãi,da,cao su, PVC , mouse , formica và gỗ
Keo BUGJO -405N
Keo Bugjo 405N sử dụng trong công nghiệp và dân dụng dùng để dán tổng hợp các bề mặt vãi ,gỗ , da ,formica,cao su và nhựa
Keo BUGJO -405H
Keo Bugjo 405H là keo hệ cao su Cloroprene được sử dụng đễ dán tổng hợp các bề mặt gỗ , formica,vãi,da , cao su và plastics
Keo BUGJO -405
Keo Bugjo 405 sử dụng dán các bề mặt như mouse ,vãi , da,gỗ , formica, PVC và plastics
Keo BUGJO -3300H
Keo Bugjo 3300H sử dụng dán tổng hợp các bề mặt như giấy ,da,cao su,gỗ ,formica ,mút và các loại nhựa
Keo trên cơ sở cao su tỗng hợp Neoprene
Keo BUGJO 333
Keo Bugjo 333 trên cơ sở keo cao su tổng hợp Cloroprene sử dụng dán tổng hợp các bề mặt như gổ , da , lastics,PVC,vãi và formica
Keo BUGJO K500
Keo BUGJO K500 sử dụng dán da,mút, PVC,gỗ ,Formica,cao su và nhựa
Keo trên cơ sở cao su tổng hợp neoprene
Keo BUGJO 9300
Keo Bugjo 9300 là keo trên cơ sở cao su tổng hợp neoprene
Sử dụng dán các bề mặt : formica,gỗ , mút,da,PVC,nhựa ,cao su và vãi
Keo BUGJO PU2000
Keo Bugjo PU2000 sử dụng dán các bề mặt nhựa PU , Kim loại , gỗ , formica và các loại nhựa không trơ
Keo trên cơ sở Poly Urethane
Keo BUGJO 555AB
Keo Bugjo 555AB trên cơ sở keo Poly urethane 2 thành phần
SỬ dụng dán các bề mặt như da PU , nhựa PU ,PVC , gỗ ,formica , vãi và kim loại
Keo BUGJO 209
Keo Bugjo 209 là keo trên cơ sở cao su tổng hợp Neoprene
Keo được sử dụng dán giấy,da,PVC,mouse ,formica , vãi , nhựa và kim loại
Keo BUGJO 105
Keo Bugjo 105 trên cơ sở keo neoprene
SỬ dụng dán da,nhự,vãi,gỗ ,formica và kim loại
Keo BUGJO 102
Keo Bugjo 102 sử dụng dán các bề mặt mut ,vãi , da , PVC , gỗ , formica và kim loại
Keo trên cơ sở cao su Cloroprene
KEO BUGJO-A150
Keo Bugjo-A 150 trên cơ sở keo hệ cao su Neoprene
Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

SỬ dụng : Dán formica,gổ ,da soft EVA,da ,cao su tổng hợp
KEO BUGJO-5300
Keo BUGJO - 5300
Xuất xứ : Thái lan
Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : Dán các bề mặt gổ , da , cao su , Formica , dán cỏ nhân tạo,dán bạc muối,dán bạc ao nuôi
KEO BUGJO-A 66
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt gỗ , da , cao su , formica ..
KEO BUGJO-228
Keo trên cơ sở hệ cao su cloroprene
dạng lõng dùng để phún bắng súng lên một bề mặt rồi ghép -dán bề mặt không phun keo lên bề mặt đã phun keo

Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

Sử dụng : trong ngành sản xuất sofa,sản xuất nệm mouse
dán phun các bề mật : da -da , da-mouse,da -vãi,mouse-vãi ,mose-gỗ
KEO BUGJO-A 60
Keo Bugjo A60 sử dụng trong công nghiệp và dân dụng dùng để dán tổng hợp các bề mặt vãi ,gỗ , da ,formica,cao su và nhựa
KEO BUGJO-WF188
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt da , cao su, gỗ ,formica ..
KEO BUGJO-DV 888
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 10 kg/thùng nhựa

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt gạch nhựa PVC , sàn nhựa PVC
KEO BUGJO-GT135(134-134H)
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 20 kg/thùng carton ; 200 kg / phuy

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt giấy , gỗ ,vãi ..
KEO BUGJO-70412 ( KEO HOTMELT -70412 )
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/bao nilon/thùng carton

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt hộp giấy -thùng giấy sử dụng chứa các sản phẫm trong điều kiện cấp đông -nhiệt độ thấp ...
KEO BUGJO-AT 60S
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 20 kg/thùng nhựa ; 200 kg / phuy

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt giấy , gỗ ,vãi ..
                                   Keo BujoCANAVinaChemical