hotline
KEO BUGJO-AT 60S
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 20 kg/thùng nhựa ; 200 kg / phuy

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt giấy , gỗ ,vãi ..
KEO BUGJO-70412 ( KEO HOTMELT -70412 )
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/bao nilon/thùng carton

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt hộp giấy -thùng giấy sử dụng chứa các sản phẫm trong điều kiện cấp đông -nhiệt độ thấp ...
KEO BUGJO-GT135(134-134H)
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 20 kg/thùng carton ; 200 kg / phuy

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt giấy , gỗ ,vãi ..
KEO BUGJO-DV 888
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 10 kg/thùng nhựa

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt gạch nhựa PVC , sàn nhựa PVC
KEO BUGJO-WF188
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt da , cao su, gỗ ,formica ..
KEO BUGJO-A 60
Keo Bugjo A60 sử dụng trong công nghiệp và dân dụng dùng để dán tổng hợp các bề mặt vãi ,gỗ , da ,formica,cao su và nhựa
KEO BUGJO-228
Keo trên cơ sở hệ cao su cloroprene
dạng lõng dùng để phún bắng súng lên một bề mặt rồi ghép -dán bề mặt không phun keo lên bề mặt đã phun keo

Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

Sử dụng : trong ngành sản xuất sofa,sản xuất nệm mouse
dán phun các bề mật : da -da , da-mouse,da -vãi,mouse-vãi ,mose-gỗ
KEO BUGJO-A 66
Xuất xứ : Thái lan

Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : dán tổng hợp các bề mặt gỗ , da , cao su , formica ..
KEO BUGJO-5300
Keo BUGJO - 5300
Xuất xứ : Thái lan
Quy cách : 15 kg/thùng

Sử dụng : Dán các bề mặt gổ , da , cao su , Formica , dán cỏ nhân tạo,dán bạc muối,dán bạc ao nuôi
KEO BUGJO-A150
Keo Bugjo-A 150 trên cơ sở keo hệ cao su Neoprene
Xuất xứ : Thái Lan

Quy cách : 15kg/thùng

SỬ dụng : Dán formica,gổ ,da soft EVA,da ,cao su tổng hợp