hotline
Keo BUGJO -405H
Keo Bugjo 405H là keo hệ cao su Cloroprene được sử dụng đễ dán tổng hợp các bề mặt gỗ , formica,vãi,da , cao su và plastics