hotline
Keo BUGJO 9300
Keo Bugjo 9300 là keo trên cơ sở cao su tổng hợp neoprene
Sử dụng dán các bề mặt : formica,gỗ , mút,da,PVC,nhựa ,cao su và vãi