hotline
Keo BUGJO 555AB
Keo Bugjo 555AB trên cơ sở keo Poly urethane 2 thành phần
SỬ dụng dán các bề mặt như da PU , nhựa PU ,PVC , gỗ ,formica , vãi và kim loại