hotline
Keo BUGJO 333
Keo Bugjo 333 trên cơ sở keo cao su tổng hợp Cloroprene sử dụng dán tổng hợp các bề mặt như gổ , da , lastics,PVC,vãi và formica