hotline
Keo BUGJO 105
Keo Bugjo 105 trên cơ sở keo neoprene
SỬ dụng dán da,nhự,vãi,gỗ ,formica và kim loại