hotline
Keo BUGJO 339H
KeoBugjo 339H là keo trên cơ sở cao su Cloroprene ,keo được sử dụng để dán tổng hợp các bề mặt như : Cao su tổng hợp , formica , gổ , Da , PVC và nhựa