hotline
Keo BUGJO 209
Keo Bugjo 209 là keo trên cơ sở cao su tổng hợp Neoprene
Keo được sử dụng dán giấy,da,PVC,mouse ,formica , vãi , nhựa và kim loại