hotline
Keo BUGJO PU2000
Keo Bugjo PU2000 sử dụng dán các bề mặt nhựa PU , Kim loại , gỗ , formica và các loại nhựa không trơ
Keo trên cơ sở Poly Urethane