hotline
Keo BUGJO 102
Keo Bugjo 102 sử dụng dán các bề mặt mut ,vãi , da , PVC , gỗ , formica và kim loại
Keo trên cơ sở cao su Cloroprene