hotline
Keo BUGJO -405
Keo Bugjo 405 sử dụng dán các bề mặt như mouse ,vãi , da,gỗ , formica, PVC và plastics